การรักษาโรคโพรงจมูกอักเสบด้วยการฝังเข็มและสมุนไพรจีน

cold, headaches, health-3861935.jpg

ปัญหาด้านโพรงจมูกถือว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากที่สุดก็ว่าได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการปวด  มีแรงดันและรู้สึกไม่สบายในในโพรงจมูกเรื้อรัง โพรงจมูกถือเป็นโครงสร้างรูโพรงของกะโหลกศีรษะ ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อเยื่ออ่อนมากมาย โดยโพรงจมูกที่ดีอากาศจะสามารถถ่ายเทเข้าออกได้สะดวก

อย่างไรก็ตามเมื่อโพรงจมูกติดเชื้อไม่ว่าจะเพราะตัวกระตุ้น เช่น ไวรัสหรือแบคทีเรีย เนื้อเยื่ออ่อนเหล่านั้นจะเริ่มผลิตของเหลวชนิดเมือกสีเหลืองหรือสีเขียวออกมาโดยอาการนี้เรียกว่า ภาวะโพรงจมูกอักเสบซึ่งมักจะก่อให้เกิดภาวะเรื้อรัง

ปัจจัยการเกิดโรคในในมุมมองของแพทย์แผนจีน

  1. ปัจจัยภายนอก :ในทางแพทย์จีนระบบปอดถือเป็นป้อมปราการแรกในการป้องกัน เมื่อเชื้อโรคภายนอกโจมตีร่างกาย จะทำให้ระบบการทำงานของปอดอ่อนแอลง ความไม่สมดุลของระบบทางเดินหายใจนี้จะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเสมหะที่ขับออกมาในรูปของเหลวแบบเมือกตามมา
  2. ปัจจัยภายใน : เกิดจากความอ่อนแอของระบบม้ามเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและทานอาหารไม่ตรงต่อเวลาทำให้เกิดความชื้นในร่างกาย ทำให้เสมหะหนาขึ้น เสมหะเหล่านี้จะสะสมอยู่ในปอดและขับออกมาในรูปของเหลวชนิดเมือก

เกิดจากอารมณ์ในด้านลบ ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับได้ ซึ่งการทำงานของตับที่ผิดปกติจะส่งผลกระทบทำให้ระบบม้ามอ่อนแอลง

           

📍 วิธีการรักษาอาการโพรงจมูกอักเสบที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของการฝังเข็มและสมุนไพรจีน โดยหลังจากที่ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจไม่สะดวกได้รับการฝังเข็มเข้าไปตรงจุดฝังเข็มเฉพาะจะทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและรู้สึกสบายขึ้นทันที

 📍 การรักษาโพรงจมูกอักเสบด้วยสมุนไพรนั้นจะประกอบไปด้วย ชางเออจือ (Xanthium powder) ,ซินอี๊ฮวา(Magnolia flower) และ ตังกุย (Angelic root) ซึ่งเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อน

และหากโพรงจมูกอักเสบมีไข้ จะมีการใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นร่วมด้วย ได้แก่ จินหยินฮวา(Honeysuckle flower) และฮวงฉิน (Scutellaria root)

           

❤️ โดยปกติแล้วโครงสร้างร่างกายของผู้ป่วยมักจะแตกต่างกันจึงมีความจำเป็นที่แพทย์จะต้องทำความเข้าใจต้นเหตุของอาการโพรงจมูกอักเสบเหล่านี้ ดังนั้นการรักษาจึงจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาที่อาการและต้นเหตุด้วย การวินิจฉัยและการรักษาขั้นต้นนั้นจะสามารถลดโอกาสและป้องกันการนำไปสู่ภาวะเรื้อรังได้

แปลและเรียบเรียงโดย แพทย์จีน กิ่งหยก พิลาสมบัติ (Kingyok Pilasombat, CMD)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *