teeth, tooth, pain-5536858.jpg

การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ) ด้วยการฝังเข็ม

👉🏻 ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร Temporomandibular หรือ TMJ ได้กลายเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากขึ้นในคลินิกฝังเข็ม การทำงานเป็นหมอฝังเข็ม สำหรับฉันเห็นว่า TMJ มักจะมีองค์ประกอบของความเครียดทางจิตใจและอารมณ์ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรายงานระดับความเจ็บปวดที่มากขึ้นและการกัดฟันที่มากขึ้นเมื่อระดับความเครียดเพิ่มขึ้น ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร หรือ TMJ เกิดจากอะไร? 👉🏻 TMJ อาจเกิดจากความตึงของกล้ามเนื้อ (การกัดฟันหรือการนอนกัดฟัน) ปัญหาทางกายวิภาคและการบาดเจ็บ บางครั้ง อาจมีองค์ประกอบทางจิตวิทยาจากการที่ใครบางคนขบกรามแน่นในระหว่างที่อารมณ์ตึงเครียด มีความมุ่งมั่นที่รุนแรง หรือความสิ้นหวัง คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้สามารถหดตัวเป็นเวลานาน เมื่อเวลาผ่านไปและทำซ้ำๆ สามารถเกิดอาการต่างๆ ได้แก่ ปวดศีรษะรุนแรง ปวดคอบ่าไหล่ ปวดหูหรือวิงเวียนศีรษะจนถึงปวดขณะเคี้ยวหรืออ้าปาก ร่วมด้วยได้ การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร หรือ TMJ ด้วยการฝังเข็ม 👉🏻 ในฐานะที่เป็นการรักษาแบบองค์รวม แพทย์แผนจีน รักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดกรามและเข้าถึงต้นตอของปัญหาของโรค ในทฤษฎีแพทย์แผนจีนนั้น TMJ มักเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการ “อุดกั้น” ประเภทต่างๆ ความเครียดและความบอบช้ำทางร่างกายและอารมณ์อาจทำให้ชี่หยุดนิ่งหรือเลือดคั่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค เช่น ความเย็น ความร้อน ลม และความชื้น อาจทำให้เกิดการอุดตันหรือการอุดกั้นของพลังงานและเลือดในร่างกายบางส่วน ผู้ที่เป็นโรค TMJ …

การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ) ด้วยการฝังเข็ม Read More »