ฝังเข็มปวดหัว

Finding The Root Cause Of Your Headache: Migraine Headache

Who suffers from Migraine? It’s most commonly affects women more than men. Estrogen is a factor in the development of Migraines, significantly when it fluctuates in the menstrual period. When estrogen becomes low during a women’s menstrual cycle, headaches may occur. Besides estrogen, other factors include lifestyle, some habits, ingestion of some food.  Migraines can …

Finding The Root Cause Of Your Headache: Migraine Headache Read More »

headache, woman, sad-2058476.jpg

การปวดศรีษะชนิด กล้ามเนื้อตึง

          ❤️ แทบทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ความทรมานจากอาการปวดศีรษะ ปวดศีรษะเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่คนมักเสาะหาวิธีการรักษา และยังเป็นปัญหาอันดับต้นๆสำหรับคนไข้ที่คลินิกของเราด้วย     การทำงานเป็นหมอฝังเข็มทำให้เรามักมองลึกลงไปที่ต้นเหตุของการปวดศีรษะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักมีมากกว่าหนึ่งสาเหตุ ในบทความนี้จะกล่าวถึง การปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัว(Tension-type headache)          📍 อาการ การปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัวจะรู้สึกปวด ตึง หรือบีบรัดรอบๆศีรษะ ในบางครั้งอาจจะปวดตุ๊บๆหรือปวดตื้อๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณด้านหน้า ด้านบน ด้านหลังหรือด้านข้างศีรษะ   สำหรับคนที่มีอาการปวดต้นคอ หลังส่วนบน กระบอกตา ขากรรไกร หรือกล้ามเนื้อบริเวณอื่นอยู่เดิม อาการปวดศีรษะอาจเกิดมากจากการปวดตึงบริเวณไหล่หรือหลังส่วนบน           📍 สาเหตุ —– การหดตัวของกล้ามเนื้อสามารถเป็นต้นเหตุของอาการปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัวได้   อาหารหลายชนิดสามารถทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อได้   กิจกรรมต่างๆ ความเครียด หรือการจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็ทำให้เกิดการปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัวได้   รวมถึงอุณภูมิที่เย็นจัดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะได้  นอกจากนั้นแล้วการติดเชื้อทางทันตกรรมหรือข้อต่อขากรรไกรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ด้วย           การฝังเข็มช่วยรักษาการปวดศีรษะได้อย่างไร? …

การปวดศรีษะชนิด กล้ามเนื้อตึง Read More »