ไซนัส

Acupuncture and Traditional Chinese Medicine for Sinus Problem

Sinus problem is one of the most common conditions in our clinic. So many of my patients have chronic sinus pain, pressure, and discomfort. Sinus is the hollow cavities in the skull that are lined with soft tissue. Healthy sinuses are filled with air. However, if they become inflamed due to triggers such as viruses or …

Acupuncture and Traditional Chinese Medicine for Sinus Problem Read More »

cold, headaches, health-3861935.jpg

การรักษาโรคโพรงจมูกอักเสบด้วยการฝังเข็มและสมุนไพรจีน

ปัญหาด้านโพรงจมูกถือว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากที่สุดก็ว่าได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการปวด  มีแรงดันและรู้สึกไม่สบายในในโพรงจมูกเรื้อรัง โพรงจมูกถือเป็นโครงสร้างรูโพรงของกะโหลกศีรษะ ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อเยื่ออ่อนมากมาย โดยโพรงจมูกที่ดีอากาศจะสามารถถ่ายเทเข้าออกได้สะดวก อย่างไรก็ตามเมื่อโพรงจมูกติดเชื้อไม่ว่าจะเพราะตัวกระตุ้น เช่น ไวรัสหรือแบคทีเรีย เนื้อเยื่ออ่อนเหล่านั้นจะเริ่มผลิตของเหลวชนิดเมือกสีเหลืองหรือสีเขียวออกมาโดยอาการนี้เรียกว่า ภาวะโพรงจมูกอักเสบซึ่งมักจะก่อให้เกิดภาวะเรื้อรัง ปัจจัยการเกิดโรคในในมุมมองของแพทย์แผนจีน เกิดจากอารมณ์ในด้านลบ ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับได้ ซึ่งการทำงานของตับที่ผิดปกติจะส่งผลกระทบทำให้ระบบม้ามอ่อนแอลง             📍 วิธีการรักษาอาการโพรงจมูกอักเสบที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของการฝังเข็มและสมุนไพรจีน โดยหลังจากที่ผู้ป่วยที่มีอาการหายใจไม่สะดวกได้รับการฝังเข็มเข้าไปตรงจุดฝังเข็มเฉพาะจะทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและรู้สึกสบายขึ้นทันที  📍 การรักษาโพรงจมูกอักเสบด้วยสมุนไพรนั้นจะประกอบไปด้วย ชางเออจือ (Xanthium powder) ,ซินอี๊ฮวา(Magnolia flower) และ ตังกุย (Angelic root) ซึ่งเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อน และหากโพรงจมูกอักเสบมีไข้ จะมีการใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นร่วมด้วย ได้แก่ จินหยินฮวา(Honeysuckle flower) และฮวงฉิน (Scutellaria root)             ❤️ โดยปกติแล้วโครงสร้างร่างกายของผู้ป่วยมักจะแตกต่างกันจึงมีความจำเป็นที่แพทย์จะต้องทำความเข้าใจต้นเหตุของอาการโพรงจมูกอักเสบเหล่านี้ ดังนั้นการรักษาจึงจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาที่อาการและต้นเหตุด้วย การวินิจฉัยและการรักษาขั้นต้นนั้นจะสามารถลดโอกาสและป้องกันการนำไปสู่ภาวะเรื้อรังได้ แปลและเรียบเรียงโดย แพทย์จีน กิ่งหยก พิลาสมบัติ (Kingyok Pilasombat, CMD)